2pac

לעתים מורגש כי טופאק שאקור (1971-1996) מוכר יותר בגלל היריבות שלו עם ביגי ובגלל הרצח שלו מאשר המוזיקה שלו - ויהיה זה חבל. אחד הראפרים המפורסמים והחשובים בשנות ה-90, שהשפעתו עוד ניכרת כיום.

חנות

2pac

2pac

לעתים מורגש כי טופאק שאקור (1971-1996) מוכר יותר בגלל היריבות שלו עם ביגי ובגלל הרצח שלו מאשר המוזיקה שלו - ויהיה זה חבל. אחד הראפרים המפורסמים והחשובים בשנות ה-90, שהשפעתו עוד ניכרת כיום.

מציג

1–20
מתוך 4 תוצאות